200 години от раждането на проф. Земелвайс – Спасителят на майките

Игнац Филип Земелвайс– Спасителят на майките
(1818-1865)

На 1 юли 2018 г. се отбелязват 200 години от раждането на проф. Земелвайс, легендарна фигура на унгарската и световна медицина, известен като праотец на медицинската хигиена.

Кой е той и защо е толкова знаменит?

Земелвайс, познат като Спасителя на майките и новородените, успява да победи болестта, но остава неспособен да убеди своето време в епохалността на откритието си.

Игнац Земелвайс e унгарски акушер-гинеколог, следвал в Унгария и Виена, който въвежда антисептичната профилактика в медицината.

През 1940 г. пуерпералната треска (сепсис), бактериална инфекция на жените след раждане по онова време, отнема живота на до 30% – 40% от родилите в болниците. За разлика, раждалите вкъщи остават по-малко засегнати. Като асистент в родилното отделение на Виенската болница Земелвайс наблюдава, че жените, преглеждани от студени с неизмити ръцете след напускане на залата за аутопсии, имат висока леталитет.

След като негов колега се наранява със скалпел и умира от инфекция, Земелвайс заключава, че пуепералната треса е септична и контагиозна. Той нарежда на студентите да си мият ръцете в разтвор на хлорна вар преди преглед.

Лекарите по онова време често практикуват в патологоанатомията, веднага след което направо от трупа отиват да разраждат, изтривайки ръцете си с носни кърпи.

Резултатите са бързи и впечатляващи – за 2 години майчиният леталитет спада от 12% на 1%. Земелвайс обаче не успява да предложи приемливо научно обяснение на своето откритие. Както повечето откриватели, той среща силна опозиция от болничното управление, защото неговите възгледи противоречат на утвърдените научни и медицински такива по онова време. Принуден е да напусне Виена и да се върне в Будапеща.

Като професор в Университета в Пист, внедрява дезинфекцията на ръцете и леталитетът от пуерперална треска спада дори до 0,85%. Въпреки неговите усилия и резултати резистентността е силна и измиването на ръцете също е отхвърлено.

Психичното му здраве се разклаща. Подведен, Земелвайс е вкаран в лудница във Виена. Разкривайки измамата, се опитва да избяга, но е заловен от персонала, жестоко бит и наранен. Умира от септицемия на 47-годишна възраст, по ирония на съдбата от болестта, която така успешно е победил при родилките.

На негово име са наречени болници и клиники в Унгария и Виена, посветени са филми, новели и дори една малка планета.

През 2008 г в Австрия с неговия лик е изработена златна възпоменателна монета.

Правилата на Земелвайс за хигиена са актуални и днес.

Дезинфекцията на ръцете, основана на уроците на Земелвайс, може да редуцира нозокомиалните инфекции с цели 50%.

Всяка година на 5 май СЗО провежда кампания под надслов „Спаси живот – дезинфекцирай ръцете си“.

През 2018 г. фокусът е върху превенция на сепсиса в болнични условия – „Предотврати сепсиса – той е в ръцете ти“.