Обява за конкурси за академични длъжности към Медицински университет – Пловдив

Обява ДВ бр.35 от 19.04.2024 г. – АД Доцент и Професор

Справки и документи в Ректорат:
Научен отдел
бул. Васил Априлов 15 А, 4002 Пловдив

тел. 0877124007 и 0882512598;
e-mail: [email protected]