Представители на Българския фармацевтичен съюз съветват студенти

Стъпките за разкриване на собствена аптека разясни пред студенти от Фармацевтичния факултет магистър-фармацевт Димитрия Стайкова – председател на Регионална фармацевтична колегия – Пловдив на Българския фармацевтичен съюз. Тя представи ролята на съсловната организация и стъпките за откриване на собствена аптека.

Информационната среща беседа бе в рамките на поредицата събития под надслов „Дипломирах се! А сега накъде…?“, организирани от Алумни клуба на Медицински университет – Пловдив и отдел „Международно сътрудничество и чуждестранни студенти“.

Аудиторията се запозна и с възможността да се реализираш като медицински представител. Вълнуващия път на клиничните проучвания представи с презентация маг.-фарм. Христина Стойнова – възпитаник на МУ.