21-та Международна научна конференция под названието THE TEACHER OF THE FUTURE

От 7 до 9 юни 2019 г. в гр. Будва, Република Черна Гора, ще се състои 21-та Международна научна конференция под названието THE TEACHER OF THE FUTURE
Повече информация на www.ikm.mk