22 fevruari – svetovenden za entsefalita

22 февруари - световен ден за енцефалита