22-ра Международна студентска научна конференция за студенти и млади доктори

Уважаеми представители на Академичния състав,

Уважаеми докторанти, специализанти и стажанти,

       Отдел „Международно сътрудничество” Ви информира за провеждането на 22-ра Международна студентска научна конференция за студенти и млади доктори, която ще се проведе в гр. Гданск, Полша от 24-ти до 26-ти Април 2014 г.

       Международната студентска научна конференция е ежегодна научна среща, провеждана в Медицинския Университет в гр. Гданск, която обединява млади изследователи от цял ​​свят, специализиращи в различни медицински дисциплини.

       През своите три дни Конференцията предлага до 10 независими сесии, лекции изнесени от гост-лектори, семинари и дискусионни групи. Също така, всеки представен научен труд ще бъде оценяван от жури и авторите на най-добрите научни трудове ще бъдат наградени.

       През последните 20 години Международната студентска научна конференция е привлякла голям брой участници от Полша и други страни. Тя предоставя чудесна възможност да представите своята научноизследо-вателска работа и да присъствате на лекции, изнесени от известни учени.

      

       За подробности, моля посетете секция Новини на следния адрес: http://www.issc.gumed.edu.pl

Проф. д-р М. Мурджева, дм, мзм Зам. Ректор по МСПД