Закупуване на реактиви за научно-изследователската дейност по докторски програми по проект „Докторант-2“

 

УВАЖАЕМИ ДОКТОРАНТИ – УЧАСТНИЦИ В ПРОЕКТ ДОКТОРАНТ-2,

Във връзка със закупуване на реактиви за научно-изследователската дейност по докторски програми по Дейност № 2 на проект ДОКТОРАНТ-2, “Създаване на изследователски потенциал и благоприятни условия за произвеждане на научни изследвания на докторантите“, моля да заявите необходимите реактиви и консумативи по приложения формуляр и да го предадете в Деловодството на Ректората, етаж 2 в срок до 20.12.2017 г.

Формуляр за заявка на реактиви и консумативи можете да свалите от ТУК

За повече информация моля да се обръщате към Юлияна Маринова, експерт в Научен отдел на тел. 032 602 224.

 

ПРОФ. Д-Р В. САРАФЯН, ДМ, ДМН
/РЪКОВОДИТЕЛ-ПРОЕКТ/

ПРОФ. Д-Р М. МУРДЖЕВА, ДМ, МЗМ
/КООРДИНАТОР-ПРОЕКТ/