24 млн. лв. от ЕС за персонализирана медицина в България

Центърът за компетентност „Персонализирана иновативна медицина (ПЕРИМЕД)” стартира своята работа през март 2018 г. Проектът на стойност близо 24 млн. лв. се финансира от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ със срок за изпълнение до м. ноември 2023 г.