Центърът за компетентност „Персонализирана иновативна медицина (ПЕРИМЕД)” стартира своята работа през март 2018 г. Проектът на стойност близо 24 млн. лв. се финансира от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ със срок за изпълнение до м. ноември 2023 г.

Центърът за компетентност „Персонализирана иновативна медицина (ПЕРИМЕД)” стартира своята работа през март 2018 г. Проектът на стойност близо 24 млн. лв. се финансира от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ със срок за изпълнение до м. ноември 2023 г.