29 април – световен ден на имунологията

Катедрата по Микробиология и имунология при МУ-Пловдив и Лабораторията по клинична имунология на УМБАЛ „Св. Георги“-Пловдив информират за предстоящия Ден на имунологията на 29 април.

От 2005 г. това събитие се отбелязва в Европа, а от 2007 г. и в целия свят. Тази година фокусът на Деня на имунологията е “блокиране на контролните пунктове на рака“ (cancer checkpoint blockage). Една от важните задачи на имунната система е контролът върху туморното разрастване на нашите клетки и предотвратяването на злокачественото им израждане.

През последните години напредъкът в имунологичната наука позволява да се блокират определени пунктове в развитието на раковата клетка чрез т. нар. имунни чекпойнт инхибитори. Те имат предимства пред химио- и лъче-терапията. Докато последните потискат растежа и размножаването на туморните клетки, специфичните имунни чек-пойнт инхибитори възстановяват анти-туморната реакция на пациента, която е била намалена по време на туморния процес.

Целта на този ден е и да се насочи вниманието на обществеността към по-добри познания за имунитета и значението на имунната система в защитата на организма при инфекции, алергии, тумори и други имуно-медиирани заболявания, както и към подобряване на имунното здраве и здравето въобще.

Седмицата от 22 до 29 април пък е посветена на първичните имунни дефицити (ПИД) – вродени заболявания на имунната система, които се проявяват с чести, хронични и рецидивиращи инфекции, както и с развитието на автоимунни и злокачествени състояния. През тази седмица се организират световни инициативи за подобряване на диагностиката, лечението и качеството на живот на хората с ПИД.

Под знака на Световния ден на имунологията ще преминат някои скорошни събития, организирани от Катедрата по микробиология и имунология при МУ-Пловдив:

1. Безплатни прегледи и консултации на пациенти със съмнение за имуномедиирани заболявания, на 20, 21 и 23 май (за записване на тел. 032 602 450 и 032 602 275 след 7 май)

2. Провеждане съвместно с Българската асоциация по клинична имунология на поредното лятно училище за пациенти с вродени имунни дефицити на Почивна база на МУ-Пловдив – Цигов чарк (7-9.06.2019г.)

проф. д-р Мариана Мурджева, дм