25 стипендии „Гипсън“ по 2,500 лв. годишно за студенти с високи академични постижения, чиито семейства имат ниски материални възможности, записани в първи курс на университети в България през учебната 2022-2023 година