250 студенти от страната се включиха в обучение по спешна медицина в МУ-Пловдив

250 български и чуждестранни студенти взеха участие Академия по спешна медицина, организирана от Студентски съвет на МУ-Пловдив. По време на двудневното обучение те имаха възможност да посещават лекционни курсове и уъркшопи, да се запознаят със спешните състояния от медицинската практика и да получат както теоретични, така и практически знания как да се справят с тях.

Лекционният курс включваше спешности в акушерството и гинекологията, спешности в урологията, както и презентация за тежка черепно-мозъчна травма. Сред лекторите на събитието бяха доц. Георги Павлов, доц. Петър Антонов, д-р Мина Рухини и д-р Крум Владов.

Студентите се включиха в практически обучения, получиха изключително ценни съвети и усвоиха умения, свързани с кардиопулмонална ресусцитация и интубация, ортопедично-травматологични спешности, спешности в педиатрията, венозни манипулации.