26-та Международна конференция под названието “Teacher of the Future” от 29 до 31 май в гр. Будва, Черна Гора

Свали информация за конференцията

Резюметата и докладите се изпращат във WORD формат на е-mail: [email protected]

Примери за оформяне на резюме и доклад (Abstract Template, Full Paper Template).