26-та Международна научна конференция „The Teacher of the Future“ отложена за 12-14 юни 2020г.

26-та Международна научна конференция „The Teacher of the Future“ отложена за 12-14 юни 2020г.

Актуална информация на: www.ikm.mk