29 април – Ден на имунологията


Уважаеми колеги,

Днес е 29 април 2020 година – Денят на имунологията! Това е повод за обединение на европейски учени в представяне на постиженията в клиничната имунология пред обществеността. Този ден започва да се чества по целия свят от 2007 г.

Тази година фокусът на Деня на имунологията е “Автоимунитет и автовъзпалителни заболявания и синдроми“ (Autoimmunity and Autoinflammation).
Седмицата от 22 до 29 април пък е посветена на първичните имунни дефицити (ПИД) – вродени заболявания на имунната система, които се проявяват с чести, хронични и рецидивиращи инфекции, както и с развитието на автоимунни и злокачествени състояния. В предишни години през тази седмица се организираха световни инициативи за подобряване на диагностиката, лечението и качеството на живот на хората с ПИД.

Тази година ни изненада нова инфекция, но и разбрахме колко e важнa ролята на клиничните имунолози в борбата срещу световната пандемия – COVID-19. Въпреки че общественият интерес към здравните проблеми е голям, хората без научна подготовка често пропускат релевантността на имунологичните изследвания и открития. Искаме да подчертаем значението на имунната система и имунологичната дейност и необходимостта от информирането на обществеността и отделните пациенти, за да се подобрят здравето и благополучието.

В България имунологичната общност е сравнителна малка, но обединена и компетентна. В българските медицински университети, университетки болници и други диагностично-лечебни заведения работят вдъхновени имунолози. Пожелавам Ви, уважаеми колеги, успехи и неспиран стремеж към усъвършенстване

Бъдете здрави и убедени, че и този път човечеството ще победи поредната инфекция!

проф. д-р Мариана Мурджева, дм
Ректор на МУ-Пловдив
Координатор на Експертен съвет по клинична имунология