29-та Международна научна конференция KNOWLEDGE IN PRACTICE ще се състои ОНЛАЙН на 18 декември 2020г.

Уважаеми колеги,

Отдел „Международно сътрудничество и проектна дейност“ Ви информира, че 29-та Международна научна конференция KNOWLEDGE IN PRACTICE, която беше планирана за 11 – 13 декември, 2020 г. в гр. Банско, България ще се състои ОНЛАЙН на 18 декември 2020г.

Крайният срок за представяне на доклад е удължен до 06.12.2020 г.

С уважение,
Проф. д-р Диляна Вичева, дм
Зам.-ректор МСПД