29-та Международна научна конференция KNOWLEDGE IN PRACTICE гр. Банско 11 – 13 декември, 2020 г.

Уважаеми колеги,
29-та Международна научна конференция KNOWLEDGE IN PRACTICE ще се състои в периода 11 – 13 декември, 2020 г. в гр. Банско, България. Медицински университет-Пловдив е сред организаторите на събитието.
Основната цел на конференцията е да даде възможност за дискусия върху трансфера на приложните знания, които са резултат от най-новите научни изследвания. Фокусът на конференцията е в значението, силата, споделянето и практическото приложение на знанието, обхващайки 6 научни области:
1) Природно -математически науки;
2) Технико-технологически науки;
3) Медицински науки и здраве;
4) Биотехнологии;
5) Обществени науки;
6) Хуманитарни науки.
Крайният срок за представяне на резюме е 20.11.2020г.
Крайният срок за представяне на доклад е 28.11.2020г.

Всички одобрени трудове ще бъдат публикувани в списанието KNOWLEDGE International Journal, Vol. 43, с ISSN каталогизация (за електронна и печатна форма), с DOI номер и индексирано в: EBSCO, Index Copernicus, Europub, CEEOL, Scilit, и Global Impact & Quality Factor (GIF).
Подробна информация може да намерите ТУК.

С уважение,
Проф. д-р Диляна Вичева, дм