29-ти Конгрес на Международната асоциация за университетска педагогика

29-ти Конгрес на Международната асоциация за университетска педагогика

29-ият Конгрес на Международната асоциация за университетска педагогика ще се проведе в Лозана от 6 до 9 юни 2016 г.

Основни тематични направления: академичната институция като пространство за дискусии и ориентация; професионалното развитие на университетския преподавател; споделен студентски опит от обучението.

Срок за подаване на резюмета на доклади / постери: 1 декември 2015 г.

За повече информация посетете официалния сайт на проявата: AIPU (https://aipu2016.wordpress.com/le-colloque/cadrage-et-theme/)