3-та Електронна международна интердисциплинарна виртуална конференция 1 – 5 септември 2014г.

Уважаеми представители на Академичния състав,

Отдел „Международно сътрудничество” Ви информира, че от 1 до 5 септември 2014г. ще се проведе 3-та Електронна международна интердисциплинарна виртуална конференция, организирана от Щипския Университет „Гоце Делчев”, Македония, Институт по мениджмънт, Македония и THOMSON Ltd., Словакия.

Конференцията е насочена към изследователи в областта на медицината, здравеопазването, неврологията, фармацията,  психологията, социологията и педагогиката, лингвистиката, социалните науки, образованието, информационните технологии и безжичните технологии, с цел обмен на идеи и опит. Представените от участниците доклади ще станат част от международен форум за запознаване с най-новите тенденции в дадена област.

Крайният срок за представяне на докладите е 28 юли 2014 г.

За по-подробна информация вижте ТУК

Конференцията ще се проведе онлайн на следния адрес:www.eiic.cz

Проф. д-р М. Мурджева, дм, мзм Зам. Ректор по МСПД