3-та Международна виртуална конференция за модерни научни изследвания в различни области на науката

3-та Международна виртуална конференция за модерни научни изследвания в различни области на науката

Уважаеми представители на Академичния състав, Уважаеми студенти,

Отдел „Международно сътрудничество” Ви информира, че от 1 – 5 декември 2014 г. ще се проведе 3-та Международна виртуална конференция за модерни научни изследвания в различни области на науката.

В продължение на 5 дни конференцията ще даде възможност на изследователи, учени и инженери да вземат участие в научни дебати в дадена област, както и да получат достъп до всички статии и виртуални дискусии с авторите им.Приемат се технически и научни доклади, описващи оригинални трудове, които не са били публикувани преди – в областта на медицината, психологията, социологията, педагогиката, лингвистиката, социалните науки, образованието, естествените науки и др.

Избрани доклади ще бъдат публикувани и изпращани за оценяване в бази данни SCOPUS, а най-добрите от тях ще бъдат представяни за разглеждане в специализирани списания.

Конференцията ще се проведе онлайн на следния адрес: www.arsa-conf.com

Крайният срок за предаване на докладите е 20 октомври 2014 г. Крайният срок за одобрение на докладите е 17 ноември 2014 г.

За по-подробна информация вижте ТУК.

Проф. д-р М. Мурджева, дм, мзмЗам. Ректор по МСПД