3-то място на студентския футболен отбор на МУ-Пловдив на 7-мото Световно междууниверситетско първенство Барселона, Испания