37-ма ECFS конференция в Гьотеборг, Швеция 11 – 14 юни 2014 г.

Уважаеми представители на Академичния състав,

Уважаеми студенти,

Отдел „Международно сътрудничество” Ви информира, че от 11 до 14 юни 2014 г. ще се проведе 37-ма ECFS конференция в Гьотеборг, Швеция.

Конференцията е насочена към изследователи в областта на муковисцидозата и е организирана от ECFS (Европейското общество на клиницисти и изследователи на муковисцидоза).

Интерактивна програма на конференцията: http://www.sessionplan.com/ecfs2014/

За по-подробна информация  и регистрация вижте ТУК

Крайният срок за регистрация е 21май 2014 г.

Проф. д-р М. Мурджева, дм, мзм Зам. Ректор по МСПД