38 Еразъм студенти се обучаваха в МУ-Пловдив през учебната 2023/2024 г.

38 студенти от 15 страни се обучаваха по програма „Еразъм+“ в МУ-Пловдив през академичната 2023/2024 г. Те избраха специалностите „Медицина“, „Дентална медицина“ и „Фармация“.

„Завършваме една успешна учебна година за входящите ни студенти по „Еразъм+“. Проведохме и практическото обучение на 8 студенти от специалности „Зъботехник“, „Рехабилитатор“ и „Медицинска сестра“, поясни институционалният Еразъм координатор на университета проф. д-р Елена Фиркова.

През летните месеци се очакват нови студенти от партньорски институции по програмата, които ще осъществят мобилност с цел практика. Медицински университет – Пловдив има сключени междуинституционални споразумения по “Еразъм+” с повече от 100 висши училища от 22 европейски страни и 10 междуинституционални споразумения с висши училища от 11 партниращи държави.