38-ма годишна среща на Европейската асоциация по педиатрия и инфекциозни болести (ESPID)

Уважаеми представители на академичната общност,

Отдел „Международно сътрудничество” Ви информира, че Европейската асоциация по педиатрия и инфекциозни болести (ESPID) кани всички свои членове, както и тези от Вас, които желаят да членуват в Асоциацията, да представят своя научен труд на 38-мата годишна среща на Асоциацията, която ще се проведе в Ротердам в периода 25 – 30 май 2020 г.

Срокът за подаване на резюмета е до 27 януари 2020.

Асоциацията ще покрие разходите за нощувки и транспорт на селектираните кандидати.

Повече информация за темите на резюметата и изискванията за кандидатстване може да намерите на https://espidmeeting.org/travel-awards

Проф. д-р Диляна Вичева, дм
Зам.-ректор по МСПД