4-та Академична конференция на Световната федерация за околна среда и здраве под надслов „Реалното състояние на екологичното здраве – предизвикателства и решения“.

Уважаеми колеги и студенти,

В Тартуски колеж по здравни грижи (Естония) от 4 до 8 май 2021 г. ще се проведе 4-та Академична конференция на Световната федерация за околна среда и здраве под надслов „Реалното състояние на екологичното здраве – предизвикателства и решения“.

Организаторите канят преподаватели, учени, лекари и студенти от Африка, Северна и Южна Америка, Азия, Тихоокеански регион и Европа да вземат участие с резюме в областта на общественото и екологичното здраве (напр. затлъстяване, недохранване, недостиг на вода и др.), свързано със спецификите на околната среда в различните райони в резултат на глобализацията, климатичните и демографски промени.

Крайният срок за подаване на резюмета е 17 януари 2021 г. https://www.nooruse.ee/ifeh/abstract-requirements

Проф. д-р Диляна Вичева, дм
Зам.-ректор МСПД