4-ТИ Ларинготрахеален курс, който ще се проведе в периода 5 – 7 март 2020г.

Уважаеми представители на Академичния състав,
Уважаеми студенти,

Отдел „Международно сътрудничество“ има удоволствието да ви информира, че от 5 – 7 март 2020г. ще се проведе 4-тия ларинготрахеален курс в Медицинския университет във Виена, Австрия.
За повече информация: https://www.meduniwien.ac.at/hp/laryngotrachealvienna/

С уважение,
Отдел „Международно сътрудничество“