40-та Международна научна конференция KNOWLEDGE WITHOUT BORDERS

Уважаеми колеги,
Университетски център „Международни и национални програми и проекти“, секция „Международно сътрудничество“ Ви информира, че 40-та Международна научна конференция KNOWLEDGE WITHOUT BORDERS ще се състои в периода 07-09 април, 2023 г. в гр. Соко баня, Сърбия.

Краен срок за представяне на резюме 17.03.2023 г.

Краен срок за представяне на доклад 22.03.2023 г.

ОФИЦИАЛНИ ЕЗИЦИ: английски, руски и всички балкански езици.

Повече информация ТУК

С уважение,
Проф. д-р Диляна Вичева, дм
Зам.-ректор МСПД