Обява стипендия проф. Баталов

„ПРОФ. АНАСТАС БАТАЛОВ“ ЕООД

предоставя стипендия в размер на 2400.00 лв. за учебната 2019/2020 г.
на студент от специалност „Медицина“ до 26 години с успех не по-нисък от 5.50 през учебната 2018/2019 г., ниски материални възможности и активна извънучебна дейност


Краен срок за кандидатстване: 20 септември 2019 г.

За допълнителна информация :
Център за кариерно развитие на Медицински университет – Пловдив
Университетски информационен център – ет.1, офис 5
Тел.: 032-602 276
Е-mail: [email protected]