Време е за обмените на АСМ -Пловдив!!!!!

Колеги, заповядайте във вторник 15.10.2013г. от 17:30 часа, на Информационната среща за обмените на АСМБ в 5та Аудитория на МУ-Пловдив!    
За да ви дадат повече информация относно критериите и необходимите документи за кандидатстване , както и сроковете , там ще ви очакват:
Андреана Ангелова –отговорник по професионален обмен  
Елизар Цветков – отговорник по научен обмен.
За кандидатстване по научен обмен трябва да сте студент по медицина, завършил 1-ви курс, а по професионален обмен – студент по медицина, завършил 2-ри курс!!!
Това са местата за 2014/2015година.

Професионален обмен:
Izrael- 2 bilateral ( 2 incomings- placed in Sofia or Varna)
Armenia – 2 bilateral
Thailand – 3 bilateral
Indonesia- 1 bilateral
Tunisia- 2 bilateral
Lebanon- 2 bilateral
The USA- 2 bilateral (July & August 2014 in Lebanon)
Canada Quebec- 1 bilateral
Brazil DENEM- 1 bilateral
Brazil IFMSA- 3 bilateral
Mexico- 4 bilateral
Chile- 2 bilateral
Germany- 1 bilateral
Italy- 13 bilateral (2 june+ 2 july+ 3 august+4 october+2 november)
Spain- 9 bilateral
Russia- 10 bilateral
Catalonia- 4 bilateral ( 2july+ 2 august)
Turkey- 8 bilateral
Finland- 1 bilateral
Czech Republic- 6 bilateral
Poland- 14 bilateral (6 july+ 6 august+ 2 september)
Greece- 1 bilateral
Latvia- 2 bilateral
Lithuania- 1 bilateral
Hungary- 6 bilateral
Slovakia- 4 bilateral
Romania- 2 bilateral
Rep. of Srpska- 2 bilateral
Ghana- 1 bilateral
Научен обмен:
1. Мексико – 1

2. Румъния – 1
3. Латвия – 1
4. Италия – 2 юли и 2 ноември
5. Русия – 2
6. Испания – 1 август и 1 септември
7. Португалия – 1 юли и ю септември
8. Чили – 1
9. Полша – 2
10. Бразилия – 1
11. Турция – 2
12. Хърватска – 1
13. Унгария – 1
14. Чехия – 2

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:
1. Задължителни:
1. Попълнено от кандидатстващия заявление за участиебланка
2. Уверение от учебен отдел за  успеха на студента от предходните 2 семестъра/предходната учебна година, а за завършилите – успеха от сесиите през последната година (без държавните изпити);
3. Копие на диплома за завършено средно образование или международен аналог;
4. За пътувалите по обмен на АСМБаучен и професионален) – копие на международния сертификат на IFMSA за стажа;
2. По желание:
1. Копие на дипломи, сертификати и/или служебни бележки за удостоверяване на владеене на чужд език;
2. Копие на научни статии(включително копие на корицата на списанието), сертификати за участие в конгреси, научни сесии, други научни форуми и дипломи през изминалите две години (запериода октомври 2010октомври 2012)

3. Карта за участие в кампаниите към комитетите SCORA,SCOPH,SCOME, SCORP,SCOPE, SCORE за изминалата 20112012 година в Асоциация на студентите медици- Пловдив