498 стипендии по успех по ПРОЕКТ „СТУДЕНТСКИ СТИПЕНДИИ”, съфинансиран от ЕСФ

ПРОЕКТ „СТУДЕНТСКИ СТИПЕНДИИ”, съфинансиран от ЕСФ по ОП ”Развитие на човешките ресурси 2007-2013”

Уважаеми студенти,

На Медицински университет-Пловдив за зимен семестър на учебната 2012/2013  по разпределение са предоставени за усвояване 498 стипендии по успех.

Налице е  увеличение на броя на стипендиите по успех с 67%, спрямо предишната кампания по проекта.

Апелираме към вашето по-активно участие за да можем пълноценно да усвоим тези стипендии!!!!

Крайният срок за генериране на формуляри е 27.01.2013 г. в приложната програма на проекта  http://eurostipendii.mon.bg/ .

Допълнителна информация  може да получите и на сайта на Медицински университет- http://meduniversity-plovdiv.bg/bg/ в меню „Стипендии”.