6 март – европейски ден на речевия и езиков патолог


европейски ден на речевия и езиков патолог

Медицинска речева и езикова патология: една международно ориентирана специалност


Новата за българското висше образование магистърска програма по Медицинска речева и езикова патология стартира успешно в Медицински университет – Пловдив през академичната 2022-2023 година.

През септември 2022 г. първият гост-лектор в програмата бе Фулбрайт стипендиантът д-р Gena O’Keef от Мериленд, САЩ. През октомври 6 студенти от специалността се представиха на 5-ия международен клиничен симпозиум по нарушения на плавността на речта, организиран от Австралийския център за изследване на заекването.

През декември 2022 г. и януари 2023 г. двама от студентите в специалността – Арман Кумниян и д-р Костадин Чомпалов, участваха в мастер-клас по Невронауки и медицина: научни изследвания и практика с лектор проф. Gerald Maguire от САЩ.

През февруари 2023 г. студентът Арман Кумниян взе участие в международен симпозиум по заекване, организиран от университета Т. Мор в Антверпен, Белгия. Той бе единствен участник от България и се представи със студенти от специалност Логопедия от различни университети на Европейския съюз.

В периода октомври 2022 г. – януари 2023 г. 60% от студентите от специалността участваха в различни уъркшопи, предоставяни от Stuttering Foundation of America.

В настоящия семестър програмата по МРЕП ще реализира още 1 Фулбрайт проект с лектор от Auburn University и ще започне две-годишно партньорство с два американски университета: Michigan State University и East Carolina University в рамките на програма Еразъм+. Предстоят 5 интензивни цикъла от лекционни курсове и уъркшопи от април до септември 2023 г. Всички те са свързани с научно-базирана диагностика и терапия при различни комуникативни нарушения.

През април проф. Robert Orlikoff ще представи лекционен курс по глас и гласова патология. През май предстои 3-седмичен курс на д-р Gregory Spray в областта на речеви моторни нарушения – дизартрии и апраксии. В същия времеви период проф. Scott Yaruss ще представи своя курс по ранно заекване, а проф. Jeff Searl ще разгледа комуникативни нарушения, вследствие рак на орофациалния апарат. През юни проф. Dimitar Delyiski ще продължи с лекции по инструментална диагностика за акустически гласов анализ, прилаган при гласова патология. Проф. L. Seluchi ще завърши цикъла от лекции през септември с проблеми на общественото здраве и речевата и езикова патология.

На реципрочен принцип двама от студентите от специалността ще преминат обучение в рамките на летен семестър от май до август в Michigan State University. 5 лектори от Медицински университет – Пловдив също ще посетят двата американски университета.
Програмата се стреми за осъществи мобилност с цел практика за още 5 от студентите от специалността в Италия, Турция и Хърватска.
През февруари студентите направиха своите първи стъпки, свързани с приложение на тестове за диагностика при различна комуникативна патология при заболявания като инсулт, деменция на Алцхаймер и други.

Студентите ще участват и в 5 уъркшопа, предложени от гост-лекторите с изцяло практическа насоченост.

В европейския ден на речевия и езиков патолог студентите от програмата по Медицинска речева и езикова патология поздравяват всички специалисти, които работят с лица с комуникативни нарушения и се стараят да подобрят качеството им на живот.

В този ден МУ-Пловдив се стреми да привлече вниманието на обществеността и на различни професионални организации и асоциации, както и на сдружения на лица с различни комуникативни проблеми с цел популяризиране на професията на речевия и езиков патолог.
Не на последно място, студентите от специалността изказват своята сърдечна благодарност на всички преподаватели и медици, които участват в техния образователен, изследователски и клиничен процес!

Информация за активностите на студентите и предстоящите лекционни курсове на американските гост-лектори може да се открие на фейсбук страницата на специалност Медицинска речева и езикова патология – https://www.facebook.com/groups/1037845863579522, както и на официалния уеб-сайт на МУ-Пловдив – https://mu-plovdiv.bg.
европейски ден на речевия и езиков патолог1