6-та Конференция по симулационно обучение в медицината

https://mu-plovdiv.bg/simcon/