6-ти младежки семинар на тема: „Стартиране и развитие на бизнес в контекста на Предприемачество 2020“

• Какви умения са необходими за стартиране и развитие на бизнес?
• Как да структурираме предприемаческата си идея и да намерим финансиране?
• Как да подготвим бизнес план?
• Каква е ролята на националните и европейските институции за насърчаване на предприемаческата дейност?

Това са само част от въпросите, на които ще търсим отговори по време на 6-тия младежки семинар на тема: „Стартиране и развитие на бизнес в контекста на Предприемачество 2020“, който ще се проведе в периода 15 – 17 ноември 2019 г. в град Велико Търново (хотел „Меридиан Болярски“).

Семинарът се организира от Представителството на Европейската комисия в България в партньорство с Институт за икономическа политика. Целта е да посрещне нарастващата нужда от насърчаване на предприемаческата култура сред младите хора в България, особено тези, които живеят и учат извън столицата. Обучението акцентира върху развитие на техните качества и умения, необходими за успешното реализиране на предприемаческите им идеи.
Условия за участие: В обучението могат да участват младежи с българско гражданство на възраст от 18 до 29 г.

Разходите за участие в семинара – две нощувки в хотел в гр. Велико Търново, храна и обучителни материали, се поемат от Представителството на Европейската комисия в България.

Участниците следва сами да организират и покрият разходите си за транспорт до и от гр. Велико Търново.
За кандидатстване: Моля, попълнете онлайн формуляра до 24:00 часа на 31 октомври 2019 г. Резултатите от селекцията ще бъдат изпратени индивидуално на кандидатите по ел. поща най-късно до 8 ноември 2019 г.

Програма на семинара

За контакт с организаторите:
Десислава Петрова
Мариана Трифонова
Институт за икономическа политика
Тел. 02/952 29 47
Ел. поща: student_seminars@epi-bg.org
www.epi-bg.org