PROMO BANNER_6th EC Stud Sem VT 2019

6-ти младежки семинар на тема: „Стартиране и развитие на бизнес в контекста на Предприемачество 2020“