60 години Folia Medica

Снимки, запечатали уважението към хората, изградили имиджа на списанието.