61 кандидат-студенти на изпита по скулптиране


61 кандидат-студенти се явиха на изпита по скулптиране, който е вход за специалност „Зъботехник“ в Медицинския колеж. Изпитният вариант бе изтеглен измежду 8 възможни. В продължение на пет часа кандидатите извайваха от глина горен шести зъб. Материалът за работа бе осигурен от Медицински университет – Пловдив, като кандидатите можеха да скулптират със собствени моделажни инструменти, а тези, които не разполагаха, ги получиха от квесторите. Според правилата за провеждане на изпита макетът се възпроизвежда цялостно по форма и големина, включително и пиедесталът.

Конкурсните работи се оценяват от две двучленни комисии, които са независими една от друга с точност до 0,25. Крайната оценка се оформя като средноаритметична от оценките на двете комисии.

Желаещите да учат за зъботехници се явиха и на изпит по етика.