Дипломиране на медицински сестри и акушерки, ФОЗ, МУ – Пловдив 2016г.

Дипломиране на медицински сестри и акушерки, ФОЗ, МУ - Пловдив 2016г.

Дипломиране на медицински сестри и акушерки, ФОЗ, МУ – Пловдив 2016г.