Представяне на насоки за конкурси на ФНИ за 2021 г., Годишен отчет за 2020 г. и Годишната оперативна програма за 2021 г.

На вниманието на Академичния състав

Фонд „Научни изследвания“ информира, че на уебсайта на Фонда са публикувани представяния на Насоките за конкурси на ФНИ за 2021 г., на Годишен отчет за 2020 г. и Годишна оперативна програма за 2021 г.:

Представяне на насоки за конкурси на ФНИ за 2021 г.:
https://www.fni.bg/?q=node/1315

Видеозапис с представяне на Годишния отчет на ФНИ за 2020 г. от проф. дхн Георги Вайсилов:  https://youtu.be/MmD8QLLwmS4

Видеозапис с представяне на Годишната оперативна програма на ФНИ за 2021 г. от проф. дтн Светослав Николов:

https://youtu.be/weesbimyQ2Q

Годишният отчет на ФНИ за 2020 г. е достъпен тук:
https://www.fni.bg/?q=node/1286

Актуализираната Годишна оперативна програма на ФНИ за 2021 г. е достъпна тук: https://www.fni.bg/?q=node/1300

„Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания – 2021 г.“: https://www.fni.bg/?q=node/1305

“Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания на млади учени и постдокторанти – 2021 г.“:

https://www.fni.bg/?q=node/1307   

Приложение

Проф. д-р Диляна Вичева, дм
Зам.-ректор по МСПД