7-а Международната научна конференция „Приносът на младите учени за развитието на публичната администрация“

Уважаеми колеги,
Академията на публичната администрация (AAP), отдел „Административни науки“ кани млади учени да участват в 7-то издание на Международната научна конференция „Приносът на младите учени за развитието на публичната администрация“, която ще се проведе в електронна среда на 26 февруари 2020 г.
Научните направления на конференцията са:
– Институции и механизми на реформата в публичната администрация;
– Актуални проблеми и перспективи за развитието на местната публична администрация;
– Социални, икономически и правни измерения при публичната администрация.
Краен срок за изпращане на формуляр за участие: 31.12.2020 г. ([email protected])
Краен срок за подаване на доклади на един от работните езици на конференцията румънски, английски и руски език: 01.02.2020 г. ([email protected])
Повече информация ТУК
С уважение,
Проф. д-р Диляна Вичева, дм
Зам.-ректор МСПД