AAP-Logo

7-а Международната научна конференция „Приносът на младите учени за развитието на публичната администрация“