70 години Фармакология в Медицински университет – Пловдив

Скъпи колеги и приятели,

Трябва да призная, че искрено съчувствам на фармаколозите.

Те всеки ден трябва да запомнят имената на десетки нови лекарства и да забравят това, което са казвали преди. Затова някои от тях се ориентират към алтернативната медицина.

Един патоафоризъм гласи, че ако намалим парите, които използваме за лекарства наполовина, здравето на пациентите няма да се влоши. Ако станем по-добри, нуждата от лекарства ще намалее наполовина.

Скъпи колеги от Катедрата по фармакология и клинична фармакология,

Независимо от трудните условия, Вие съумявате да градите качества и високи критерии у своите студенти. Днес всички признават, че преподавателите от Медицинския университет в Пловдив имат стил и класа, от които другите се учат.

Вие непрекъснато доказвате, че човек може да направи най-много за страната си, когато остане част от нея. Приемете моите пожелания да бъдете здрави, духовно млади и позитивно настроени. Добрият учител оставя следи и в бъдещето!

И накрая няколко шеговити съвета, защото скоро Олимпийските игри ще се прекръстят на Фармакологични игри:

  • Нека в Катедрата по фармакология да има достатъчно позитивна енергия, за да нямате нужда от амфетамини.
  • Нека приятелските взаимоотношения да Ви доставят достатъчно допамин и серотонин.
  • Нека сплавта между млади и зрели колеги да ви осигури необходимата за съвременната наука скоростна издръжливост, за да не прибягвате до анаболи.
  • И последно: Продължавайте да мечтаете и да фантазирате, но без да пушите трева. Честит празник!