70 години катедра Фармакология на Медицински Университет Пловдив и 100 години от рождението на проф. д-р Пейчо Пейчев -07.10-2016г.

70 години катедра Фармакология на Медицински Университет Пловдив 100 години от рождението на проф. д-р Пейчо Пейчев – 07.10.2016 г.

за подробности в прикачения файл.