70 години Катедра по образна диагностика при Медицински университет – Пловдив

Катедра по Образна диагностика, МУ - Пловдив
Катедра по Образна диагностика, МУ – Пловдив

70-годишният юбилей на Катедрата по образна диагностика при Медицинския университет – Пловдив се превърна във вълнуващ празник за всички. Разкрита през 1947 г. и започнала само с две стари рентгенови уредби, днес Катедрата разполага с най-модерна апаратура за използването на съвременни образно-диагностични методи.

Завиден е ентусиазмът на първите, но също толкова значимо е представянето на всички техни последователи. Да надграждаш 70 години е предизвикателство, отговорност и проява на голяма любов и отдаденост. Днешните постижения на екипа на Катедрата са електронното преподаване, дигитализацията на учебния и изпитния процес, участието в ръководството и научната дейност в Комплекса за транслационна невронаука към Университета.

Само за последните 15 години издадени 30 монографии и учебници, проведени 10 хабилитационни процедури, защитени 3 дисертации за ДМН, и 8 за ОНС „ доктор” с научен ръководител проф.К.Велкова, 20 рационализации, от които 8 на проф. К. Велкова в областта на интервенционалната, инвазивна образна диагностика и лечение.

Проф. Кичка Велкова – ръководител на Катедрата от 1994 г., се спря на историята на Катедрата от откриването й до днес. „Съвместно написахме тази история, заедно изградихме настоящето и на него ще се крепи бъдещото развитие, в което съм убедена“ – беше равносметката, направена от проф. Велкова.

„Академизмът и традициите са душата на един университет – онова, което се предава от поколение на поколение и ни прави съпричастни към институцията.” – каза в словото си чл.-кор. проф. Д-р Стефан Костянев – Ректор на МУ – Пловдив и допълни – „Образната диагностика е може би най-високотехнологичната медицинска дисциплина, но Вие за пореден път доказахте, че инвестицията в хората е по-добра от инвестицията в машините.”

Пожелаваме на целия екип от Катедрата по образна диагностика здраве и любов, защото където има любов, там има бъдеще, успехи и просперитет!