70Y_KOD_10

70 години Катедра по образна диагностика при Медицински университет – Пловдив