70Y_KOD_14

70 години Катедра по образна диагностика при Медицински университет – Пловдив