70Y_KOD_18

70 години Катедра по образна диагностика при Медицински университет – Пловдив