70Y_KOD_2

70 години Катедра по образна диагностика при Медицински университет – Пловдив