70Y_KOD_25

70 години Катедра по образна диагностика при Медицински университет – Пловдив