70Y_KOD_28

70 години Катедра по образна диагностика при Медицински университет – Пловдив