70Y_KOD_3

70 години Катедра по образна диагностика при Медицински университет – Пловдив